ÁSZF

 • 1. Szolgáltató adata: Cég neve: OL Munkaidő Kft.
  Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szilágyi utca 58.
  Cégjegyzékszám: 01-09-996006
  Adószám: 24065687-2-13
  Képviselő: Erzse Tibor
  E-mail: ugyfelszolgalat@olmunkaido.hu
  Telefonszám: +36 70 380 2997
  Bejegyző hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

 

 • 2. A Szolgáltató rendelkezésre állása: A Szolgáltató a rendszer használatba vételétől jelen szerződés érvényességének időtartama alatt szavatolja, hogy a felhasználói dokumentációnak megfelelő, legalább 99 %-os rendelkezésre állási szinten működő programrendszert biztosít a Felhasználó részére a hét minden napján, 00.00- 24.00 óra között.
  Szolgáltató ügyfélszolgálatát az ugyfelszolgalat@olmunkaido.hu e-mail címen keresztül érhetik el a Felhasználók.
  A Szolgáltató kötelezettsége alapján az esetleg felmerülő hibák kijavítását 24 órán belül megkezdi.
  A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
  A Szolgáltatót nem terheli fenti kötelezettség, ha a bejelentés,
  – a Felhasználó egyedi, a dokumentáció leírásain túllépő igényeinek kielégítését szolgáló szempontokat próbál érvényesíteni,
  – a Felhasználó által kijelölt képviselő hozzá nem értésére vezethető vissza
  – a Felhasználó nem üzemszerű, a dokumentáció előírásaitól eltérő használata miatt keletkezett.

 

 • 3. Felhasználót megillető kártérítés: A Felhasználót a bizonyítottan programhibából, vagy a garanciális feladatok nem kellő idő alatt történő elvégzéséből eredő kárért kártérítés illeti meg.
  A jelen ÁSZF elfogadásával a felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Szerződés kapcsán a Felhasználónak okozott károkért legfeljebb három havi díjnak megfelelő összeg erejéig felel, az ellenértéket a Felek kifejezetten erre tekintettel állapították meg, és azt arányosnak tekintik. A Felek megállapodnak továbbá, hogy Szolgáltató felelősségét kizárólag a Szerződésben meghatározott tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra korlátozzák, így a közvetett, előre nem látható, következményes károkra nem terjed ki.

 

 • 4. Csomagok, jogviszony létrehozása és megszüntetése

 

 • 4.1. Csomagok: A Szolgáltató egyoldalúan jogosult időközönként a csomag funkcióinak és beállításainak módosítására.

 

 • 4.1.1. START: Ingyenesen használható START csomagban egy céget/vállalkozást lehet kezelni. A Rendszerben kezelt személyek létszáma korlátlan. A START csomag korlátlan ideig használható. A Szolgáltató jogosult arra, hogy adatvédelmi okokból megkeresse a Felhasználót a megadott elérhetőségein és hozzájárulást kérjen a fiókja aktiválásának hosszabbításához vagy megszüntetéséhez. A csomagban lehetőség van a „Beosztás és nyilvántartás” valamint Cég(ek) / Beállítások korlátozott funkciókkal lévő feltöltésére.

 

 • 4.1.2. MINI:
  Funkciók:Korlátlan létszám kezelés 1 cég kezelése
  Munkaidő nyilvántartás
  Automata munkarend generálás (csak általános munkarend esetén)
  Szabadság és távollét kódok
  Egyéni munkaidő felület
  Csoportos munkaidő felület
  Munkaidőjegyzék nyomtatás hitelesítéshez (pdf)
  Munkaidőkeret számítás
  Pótlékszámítás
  Munkaidő /Beosztás közös felület
  Okos szűrő funkció
  Időszakos kimutatások, statisztikák
  Költséghelyek és törzsszám megadás
  1 admin jog

 

 • 4.1.3. KÖNYVELŐI: A KÖNYVELŐI programba felvitt cégek/fióktelepek a beállítható jogosultsági szinteknek köszönhetően nem láthatják egymás adatait, nyilvántartását.
  Funkciók:Korlátlan létszám kezelés
  Korlátlan alcég kezelése
  Munkaidő nyilvántartás
  Automata munkarend generálás (csak általános munkarend esetén)
  Szabadság és távollét kódok
  Egyéni munkaidő felület
  Csoportos munkaidő felület
  Munkaidőjegyzék nyomtatás hitelesítéshez (pdf)
  Munkaidőkeret számítás
  Pótlékszámítás
  Munkaidő /Beosztás közös felület
  Okos szűrő funkció
  Időszakos kimutatások, statisztikák
  Költséghelyek és törzsszám megadás
  Korlátlan admin jog
  Jogosultsági szintek kiosztása alcégeknek
  Bérprogram export

 

 • 4.1.4. KKV:
  Funkciók:Korlátlan létszám kezelés
  Korlátlan alcég kezelése
  Munkaidő nyilvántartás
  Automata munkarend generálás (csak általános munkarend esetén)
  Szabadság és távollét kódok
  Egyéni munkaidő felület
  Csoportos munkaidő felület
  Munkaidőjegyzék nyomtatás hitelesítéshez (pdf)
  Munkaidőkeret számítás
  Pótlékszámítás
  Munkaidő /Beosztás közös felület
  Okos szűrő funkció
  Időszakos kimutatások, statisztikák
  Költséghelyek és törzsszám megadás
  Korlátlan admin jog
  Jogosultsági szintek kiosztása alcégeknek
  Bérprogram export
  Jogszabály megfelelőségi vizsgálat
  Beosztás gyorskódok
  Korlátlan vezetői jog
  Nyilvántartás lezárás funkció

 

 • 4.1.5. SZABADSÁGTERVEZŐ: Szabadságok tervezése és nyilvántartása. önálló csomagként igénybe vehető online alkalmazás telepítés nélkül.Funkciók:Csoportos és egyéni szabadság tervezés
  TP és BSZ figyelés
  Munkaidőkeretes szabadságszámolás
  Szabadság nyilvántartás nyomtatás
  Csoportos szabadságnyilvántartás
  Szabadságok nyilvántartása
  Kiadott, kiadható szabadságok számolása
  Távollétek, kieső napok rögzítése
  Dolgozói szabadságkérvényezés
  E-mailes értesítés szabadságokról
  Statisztikák, elemzések
  Szabadságos tömb kiváltás
  Admin, vezető, dolgozó jogosultsági szintek
  100 kezelt főig alkalmazható
  Mobil apllikáció

 

 • 4.1.6. EFO kiegészítő alkalmazás: Kiegészítő szolgáltatásként igényelhető alkalmazás. Kizárólag MINI, KÖNYVELŐI, KKV csomag mellé. Maximum 25 fő Efo. munkarenddel rendelkező dolgozó kezelése egy alcégben. E-felett egyedi kedvezményes árajánlat alapján veheti igénybe!Funkciók:EFO dolgozók státuszának lekérdezése
  Bejelentő lap generálás ( TT1042E ÁNYK )
  Efo. dolgozók cimkézése
  Státusz kijelző (bejelenteni, aktív, inaktív)
  Jogsértés vizsgálat

 

 • 4.1.7. EFO alkalmazás: Önálló alkalmazásként is igénybe vehető. Tartalmazza az EFO kiegészítő alkalmazás funkcióit és a MINI csomag funkcióit. Maximum 25 fő Efo. munkarenddel rendelkező dolgozó kezelése egy alcégben. E-felett egyedi kedvezményes árajánlat alapján veheti igénybe!Funkciók:EFO dolgozók státuszának lekérdezése
  Bejelentő lap generálás ( TT1042E ÁNYK )
  Efo. dolgozók cimkézése
  Státusz kijelző (bejelenteni, aktív, inaktív)
  Jogsértés vizsgálat
  Korlátlan létszám kezelés (normál és munkaidőkeretes munkarend esetén)
  1 cég kezelése
  Munkaidő nyilvántartás
  Automata munkarend generálás (csak általános munkarend esetén)
  Szabadság és távollét kódok
  Egyéni munkaidő felület
  Csoportos munkaidő felület
  Munkaidőjegyzék nyomtatás hitelesítéshez (pdf)
  Munkaidőkeret számítás
  Pótlékszámítás
  Munkaidő /Beosztás közös felület
  Okos szűrő funkció
  Időszakos kimutatások, statisztikák
  Költséghelyek és törzsszám megadás
  1 admin jog

 

 • 4.2. Szolgáltatás megszüntetése, megszűnése

 

 • 4.2.1. START csomag: Szolgáltató jogosult arra, hogy a 90 napnál régebben nem használt fiókot törölje az adatbázisból. Szolgáltatónak kötelessége figyelmeztetni a felhasználót a törlés előtt legalább 10 nappal hozzáférés korlátozással, valamint e-mail-es tájékoztatással, hogy az adatait véglegesen és visszaállításra alkalmatlan módon törölni fogja – ezzel egyidőben megszűnik az adatkezelés. Amennyiben a Felhasználó nem jelzi használati szándékát írásban a Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését korlátozni törölni fogja. A törlésből fakadó esetleges adatvesztés nem róható fel a Szolgáltatónak.

 

 • 4.2.1. MINI, KÖNYVELŐI és KKV csomag: A Szolgáltató a szolgáltatás hosszabbításáról díjbekérőt küld e-mailen a Felhasználónak 15-20 nappal a szolgáltatás lejárata előtt. Amennyiben a Felhasználó nem teljesíti fizetési kötelezettségét a díjbekérőben szereplő határidőig, az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer automatikusan korlátozni fogja a hozzáférést.

 

 • 4.2.2 Kiemelt telefonos ügyfélszolgálat: A telefonos ügyfélszolgálat szolgáltatás külön díjazás ellenében érhető el aktív előfizetés mellé. (Minden csomag tartalmaz ingyenes e-mailes ügyfélszolgálatot). Több előfizetés esetén egy csomaghoz egy kiemelt telefonos ügyfélszolgálat szolgáltatás rendelhető. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 8-16 óráig érhető el. A hívás maximális időtartama 20 percet vehet igénybe. A telefonos ügyfélszolgálat a rendszerrel kapcsolatos használatban vállalja a segítségnyújtást. A munkaügyi jellegű kérdésekben nem!

 

 • 4.3. Rendszerhasználati jogviszony létrehozásának előfeltétele: A rendszerhasználati jogviszony létrejöttének előfeltétele, hogy a Felhasználó beregisztrál az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszerbe és ezzel egyidejűleg az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat elismeri, tudomásul veszi és elfogadja.A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltötte, cselekvőképes személy és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer használatából kizárni.A regisztrációt követően Felhasználó egy aktiváló linket tartalmazó e-mailt kap. A Felhasználó regisztrációját a véletlen feliratkozások elkerülése érdekében kizárólag a linkre kattintva aktiválhatja.A MINI, KÖNYVELŐI vagy KKV csomag megrendelésével Felhasználó elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása azt jelenti, hogy a Felhasználó – a START Csomag és egyéb díjtalan lehetőségek segítségével – meggyőződött arról, hogy az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer a Felhasználó munkaidő nyilvántartásához megfelelő segítséget nyújt. Azt is jelenti továbbá, hogy a Felhasználó – szintén a START Csomag és egyéb díjtalan lehetőségek segítségével – meggyőződött róla, hogy a rendelkezésére álló berendezéseken az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer a Felhasználó igényei szerint működtethető, valamint a hálózati elérés kellő sebességgel rendelkezésre áll.

 

 • 4.4. Rendszerhasználat díja: A szolgáltatási díj a https://olmunkaido.hu oldalon kerül közzétételre. A közzétett áraktól egyedi megállapodás esetén eltérés lehetséges.

 

 • 4.5. Rendszerhasználat megfizetésének módja

 

 • 4.5.1. START és HOME OFFICE csomag esetében: A START csomag használata – a korlátozott funkció elérése mellett – díjtalan.

 

 • 4.5.2. MINI, a KÖNYVELŐI és a KKV csomagok és a kiemelt telefonos ügyfélszolgálat szolgáltatás esetében: A Felhasználó megrendelése alapján Szolgáltató e-mailen díjbekérőt küld. A díjbekérő fizetési határideje azonos a megrendelés napjával. Amint a díj kiegyenlítése megtörtént, Szolgáltató e-mailben küldi el a számlát, valamint aktiválja a hozzáférést a kiválasztott rendszerhez, melyről Szolgáltató értesítést küld. A MINI, a KÖNYVELŐI és a KKV csomagok esetében, illetve a Kiemelt Telefonos Ügyfélszolgálat igénybevétele esetében a Felhasználó a díjbekérő kiegyenlítésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja. A Szolgáltató a szolgáltatást a számlán megjelölt időtartamra biztosítja.Szolgáltató a szolgáltatás lejárta előtt 15-20 nappal a következő időszakról e-mailen díjbekérőt küld, kivéve a 4.6. pontban említett esetben. Amennyiben a díjbekérőben szereplő határidőig a díj nem kerül kiegyenlítésre, Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a nem fizetési körülmények tisztázása érdekében. A díjbekérő kiegyenlítésének időpontja nem befolyásolja a díjbekérőn szereplő szolgáltatási időszakot.

 

 • 4.5.3. Késedelmes fizetés: A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). Továbbá fizetési emlékeztető e-mailek mellett díjhátralék figyelmeztetőket helyezzen el a rendszerben, melyet a Felhasználók látnak. A szolgáltatási díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendők.

 

 • 4.6. A jogviszony megszüntetése: A Felhasználó a szerződését, annak lejárta előtt 30 nappal indoklás nélkül felmondhatja. A felmondásról szóló emailt írásban kell a Szolgálatót felé eljuttatnia.
  Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás hosszabbításához szükséges díjbekérőt nem egyenlíti ki, a Szolgáltató jogosult a jogviszony felmondására.

 

 • 4.6.1. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
  • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével fizetési határidőt meghaladóan késedelembe esik;
  • 15 napot meghaladó vis maior esete;
  • ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
  • ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;
  • ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
  • ha Felhasználó az OL MUNKAIDŐ Kft-t egyéb módon megtéveszti.
  • A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott címére küldött tértivevényes postai levélben – történhet.
  • A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott címére küldött tértivevényes postai levélben – történhet.

 

 • 4.7. A szerződés megszüntetésekor a Szolgáltatónál tárolt ügyféladatok átadásának módja, feltételei: Amennyiben a Felhasználó szeretné a szolgáltatást felmondani, a saját adatok kimentéséről köteles gondoskodni az előfizetés lejáratáig.Amennyiben az előfizetési határidőn túl, de 30 napos határidőn belül szeretné az adatait kimenteni 10 000 Ft +ÁFA / alkalom visszakapcsolási díjat számít fel a Szolgáltató.

 

 • 4.8. A Rendszerre vonatkozó egyéb díjszabások: A Szolgáltató minden év január 1-től jogosult a szolgáltatási díjakat 10%-al automatikusan emelni.A Rendszerben van lehetőség már regisztrált cég másik cégbe történő átkötésére ennek előfeltétele, hogy annak a cégnek ahova be szeretnék köttetni a már regisztrált céget KÖNYVELŐI vagy KKV-s előfizetéssel kell rendelkeznie. Minden egyes cégátkötésnek van egy egyszeri 10.000 Ft+ÁFA / cég díja.Van lehetőség a rendszerben KÖNYVELŐI vagy KKV-s előfizetés alóli cégkikötésre is. Ezt annak az alcégnek kell kérvényeznie, aki ki szeretne köttetni a cégét a KÖNYVELŐI vagy KKV-s előfizetéssel rendelkező cég alól. Minden egyes cég kikötésnek van egy egyszer 10.000 Ft+ÁFA / cég díja.Amennyiben van egy alcég aki könyvelő váltás miatt átszeretne kerülni egy másik KÖNYVELŐI vagy KKV-s előfizetéssel rendelkező Felhasználó alá. Ezt a cég átkötést az alcégnek kell kezdeményeznie. Minden egyes cég átkötésnek van egy egyszeri 10.000 Ft+ÁFA / cég díja.A KÖNYVELŐI vagy KKV-s előfizetőinknek van lehetősége arra, hogy kérvényezze az általa már nem könyvelt cégek végleges törlését, amennyiben a szükséges aláírt dokumentációt beszerezte a már nem könyvelt cégtől.Amennyiben az előfizetési határidőn túl, de 30 napos határidőn belül szeretné az adatait kimenteni 10 000 Ft +ÁFA / alkalom visszakapcsolási díjat számít fel a Szolgáltató.Amennyiben a „Munkaidő jegyzékeket” még nem mentette le 10 000 Ft + ÁFA / cég / év díj ellenében el tudjuk küldeni a fent megjelölt határidőn belül. A határidő lejárata után az adatok végleges törlése miatt nem fogja tudni a Szolgáltató teljesíteni az adatkinyerést.
  A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználói számára telefonos ügyfélszolgálat elérésére külön díj ellenében.

 

 • 5. A programra vonatkozó szerzői jogok; a Felhasználó jogosultságai

 

 • 5.1. A felhasználási jog tartalma: Az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer, START, MINI, KÖNYVELŐI, KKV és EGYEDI csomagjaira vonatkozó valamennyi személyhez fűződő és vagyoni szerzői jog jogosultja az OL Munkaidő Kft. A Szolgáltató az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer használatára a Felhasználó részére felhasználási jogot enged, melynek időbeli és tartalmi korlátai a következők:
  – A Felhasználó kizárólag a Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszonya fennállása alatt jogosult az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer használatára
  – A Felhasználó a használatra kizárólag abban a mértékben jogosult, amely minimálisan elegendő a felek közötti megbízási szerződésből és a jelen Általános Szerződési feltételekből eredő jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez;
  – A Felhasználó nem jogosult az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszeren átdolgozást, módosítást végrehajtani, és nem jogosult azt másolni, többszörözni, értékesíteni, bármely jogcímen átruházni.
  Miután az olmunkaido.hu, mint weboldal is szerzői jogi műnek minősül, tilos az olmunkaido.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  A https://olmunkaido.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.
  Tilos a https://olmunkaido.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az olmunkaido.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  A olmunkaido.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 • 5.2. A szolgáltató jogosultságai: A Szolgáltató jogosult a Felhasználó rendszerben regisztrált profilját és az ahhoz tartozó belépési jogosultságokat fennálló tartozás esetén korlátozni, majd amennyiben a Felhasználó tartozását nem egyenlíti ki és/vagy legalább 90 napig nem lép be a rendszerbe, azt törölni. A Szolgáltató a korlátozásról és/vagy törlésről levélben köteles tájékoztatni a Felhasználót. A Felhasználó által a rendszerbe feltöltött adatokat, beállításokat még 30 napig köteles tárolni a Szolgáltató. 30 nap elteltével Felhasználó minden adatát Szolgáltatónak lehetősége van véglegesen törölni a rendszerből.

 

 • 6. Elállási jog: Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 • 7. Garancia érvényesítése: A Szolgáltató az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer MINI, KÖNYVELŐI, KKV csomag esetében megrendelési kedvezményként pénzvisszafizetési garanciát biztosít Előfizetői részére.
  A pénzvisszafizetési garancia a szolgáltatás rész arányos díjára vonatkozó egyszeri, egy összegű, díjvisszafizetést jelent.
  Az alábbi esetekben érvényesíthető:
  • Szolgáltató nem a megrendelésben igényelt szolgáltatást építette ki, vagy terméket értékesítette
  • A termék vagy szolgáltatás bármely lényeges jellemzője eltért a meghírdetettől
  • Pénzvisszafizetést valamennyi természetes és jogi személy csak saját nevében eljárva -, vagy jogos képviselet formájában – kérhet, személyének meg kell egyeznie a megrendelőlapon szereplő Előfizetőével.

 

 • 7.1. A pénzvisszafizetési garancia nem minősül kipróbálási időszaknak, és azzal nem összevonható. Szolgáltató jogosult a pénzvisszafizetési garanciát kérő Előfizetőkről saját belső nyilvántartást vezetni, statisztikai és kármegelőzési céllal, továbbá jogosult azon Előfizetők részére az új szolgáltatások/vagy termékek megrendelését elutasítani, akik megítélése szerint indokolatlanul éltek a fenti könnyítéssel.
 • 7.2. Jogszerűen igényelt pénzvisszafizetési igény esetén a visszautalásról a Szolgáltató az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül gondoskodik. A visszautalást minden esetben az eredeti átutalást teljesítő jogi, vagy természetes személy nevére, számlaszámára, vagy Paypal azonosítójára teljesíti a Szolgáltató. Nem jogszerűen igényelt, vagy nem indokolt pénzvisszafizetési igényt a Szolgáltató jogosult elutasítani.

 

 • 8. Egyéb rendelkezések: A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2023.06.05.

Kapcsolat

Kérdése van? Írjon nekünk!

 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

A kipróbálás kötelezettségmentes!
Számlázási adatok megadása NEM kötelező.