Az egyszerűsített foglalkoztatásról érthetően

Az egyszerűsített foglalkoztatásról érthetően - Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer

Az egyszerűsített foglalkoztatás remek lehetőség, hogy alkalmi munkavállalókat tudjon időszakos munkára alkalmazni, minimális adminisztrációval és kedvező adózási feltételek mellett. Bejegyzésünkben összeszedtünk minden fontos tudnivalót és gyakorlati tippet.

Mi az az egyszerűsített foglalkoztatás?

Az egyszerűsített foglalkoztatás (Efo-rövidítve) egy atipikus foglalkoztatási forma, ami eltér az átlagos típusú munkarendtől. A lényege, hogy idény- és alkalmi munkára egyszerűbb feltételek mellett lehessen rövid időre munkavállalót felvenni.
Bár az egyszerűsített foglalkoztatásnak nincsen hivatalos definíciója, a szabályait jól körülírja az Efo.-törvény. Jellemezhetnénk úgy is, hogy minden, ami nem egy tipikus, 8 órás bejelentett munkaviszony. Szinte teljesen ellentétes módon jelenik meg a munkaügy területén a határozatlan idejű foglalkoztatáshoz képest. Rendszerint rövid ideig, néhány hétig, hónapig tart, de az sem ritka, hogy egy-két napra jön létre ez a munkaviszony. Bármilyen tevékenységi kör esetén alkalmazható, nincs megkötés e téren, azonban csak bizonyos ideig és megszabott mennyiségben foglalkoztathatóak így munkavállalók.

Milyen szabályok vonatkoznak az egyszerűsített foglalkoztatásra? 

Az Efo. szabályait a 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról tartalmazza.  Az alkalmi munkavállaló munkaidő és beosztásra vonatkozó szabályai esetén a Munka törvénykönyve mérvadó. Az egyszerűsített foglalkoztatást alkalmi munka és idénymunka vagy szezonális munka esetén lehet alkalmazni. A két fogalom további alkategóriára osztható:

Idénymunka, szezonális munka

– amikor a vállalkozás tevékenységétől függően a munka oroszlán része az év egy bizonyos időszakában vagy időpontjában történik.

Alkalmi munka

– egy adott cégnél létesített, meghatározott időre szóló, alkalmi jelleggel végzett munkaviszony.

Az idénymunka alatt megkülönböztethető a mezőgazdasági idénymunka és turisztikai idénymunka.

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább feldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot

turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Efo. törvény

Idénymunka szabályai

Idénymunka esetén a dolgozó 120 napig alkalmazható egy naptári évben. A másik feltétel, hogy az idénymunkában végzett munka jellege megegyezzen a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka definíciójával.

Alkalmi munka szabályai

Az alkalmi munka meghatározása egyrészt a szabályokból következik, másrészt a 2022-es változtatás alapján, már külön szabály vonatkozik a filmipari statisztákra, mint alkalmi munkavállalókra.

a munkáltató és a munkavállaló között

 1. összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
 2. egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
 3. egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig
(4) Ha a munkáltató és a munkavállaló
 1. idénymunkára, vagy
 2. idénymunkára és alkalmi munkára
létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

Az alkalmi munkának nem csak megszabott időkerete, de előírt létszámkerete is van. A munkatörvénykönyv szerint az egy naptári napra meghatározott foglalkoztatható személyek létszáma:

 • főállású munkavállalót nem foglalkoztató munkáltató esetén 1 fő,
 • 1-től 5 főig foglalkoztatott személy esetén 2 fő,
 • 6-tól 20 főig foglalkoztatott személy esetén 4 fő,
 • 20 főnél több munkavállaló esetén pedig az adott létszám 20%-a.

(4a) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatására, továbbá a szociális szövetkezetekben az egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni.

Ha a munkáltató túllépi a megszabott létszám- és időkeretet az szankciókat vonhat maga után. Attól a naptól kezdve, amikor kiderül a jogsértés, 8 nap van a rendelkezésére a munkáltatónak, hogy túllépés napjától számítva munkaviszonyba helyezze a szóban forgó foglalkoztatottat és kifizesse utána az ebből adódó járulék és adókötelezettségeket.

Az Efo. előnyei és hátrányai 

Az egyszerűsített foglalkoztatás legfőbb előnye a minimális adminisztrációs teher és a kedvező járulékfizetési feltételek. A hátránya a munkáltató szempontjából a gyakorlati alkalmazásban van, amely sok buktatót rejthet a ’nem munkaügyes’ munkáltató számára. A munkavállaló pedig sok atípusos foglalkoztatásban megszokott előnytől esik el.

Főbb előnyök:

- Gyors bejelentés (online alkalmazással, nyomtatvánnyal és telefonos bejelentés)
- Nincs kijelentés kötelezettség
- Kedvező járulékok és adóterhek
- Próbaidő esetén vagy hosszabbításra is alkalmazható

Főbb hátrányok:

- Szigorú időkeretek vonatkoznak rá
- Szigorú tevékenységi körök vonatkoznak rá
- Atípusos és Efo-s dolgozók számfejtése és nyilvántartása egyszerre nehéz
- A munkavállaló nem jogosult táppénzre, nyugdíjjárulékra, szülési szabadságra

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése

Az egyszerűsített foglalkoztatás létesítését kizárólag digitális úton lehet bejelenteni a hivatalok felé. A bejelentéshez ügyfélkapus regisztráció szükséges a létesítő részéről. Az alkalmi munkavállaló bejelentéséhez és nyilvántartásához nem szükséges személyügyi munkatárs vagy könyvelő közbenjárása, de javasolt. A bejelentési csatornák a következőek:

Telefon

Az országos ügyfélszolgálati elérhetőségen, a 185-ös számon.

Elektronikus űrlap

A 23T1042E jelű űrlapot kell a https://www.magyarorszag.hu/ portálon keresztül benyújtani. Ennek feltétele a korábbi regisztráció a KÜNY tárhelyen/cégkapun.

ONYA portálon keresztül

https://onya.nav.gov.hu/ weboldal EFO bejelentési funkció alatt.

Telefonos applikáción keresztül.

Az alkalmazás elérhető Android és iOS operációs eszközzel rendelkező készülékekhez.

Efo-s munkavállaló bejelentési adatai  

A bejelentés során a munkáltatónak csupán néhány adatot kell megadni, melyek a következők:

– munkavállaló neve,

– munkavállaló TAJ száma és adóazonosító jele

– munkáltató adószáma

– munkaviszony napjainak száma

– az egyszerűsített foglalkoztatás formáját (pl. mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta stb.)

Az Efo. munkaidő beosztás szabályai   

Az alkalmi munkavállók munkaidő beosztása esetén a Munka törvénykönyve rendelkezései az érvényesek, csakúgy, mint a ’hagyományos’ munkaviszonyban.

4 óránál több kell legyen a napi munkaidő és legfeljebb 12 óra lehet. Az alkalmi munkavállaló legfeljebb heti 48 órát dolgozhat. A rendkívüli munkaidőt (közismertebb nevén túlórát), ügyeletet, is bele kell érteni a heti 48 órába. Munkaidőkeretes alkalmazás esetén a szombati munkanapra nem jár hétvégi pótlék, csak ha rendkívüli munkaidőként, rendeli el a munkáltató.

Heti 2db pihenőnap vagy egybefüggő 48 óra pihenőidőt kell biztostani a dolgozó számára.

Szabadság és távollét Efo alkalmazása esetén  

Az alkalmi munkavállalónak jár szabadság az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is, de vannak specialitások a számítása során. A távollétek esetén fontos tudni, hogy betegszabadság jár, de táppénzre nem jogosult. E-mellett szülési szabadság sem vehető igénybe az Efo. keretein belül.

A munkavállalónak járó alapszabadság számát arányostani kell az Efo. bejelentés során létestett alkalmi- vagy idény-munka időszakával és azt kerekíteni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkavállalónak járó szabadságot le kell osztani az Efo. munkában töltött idővel. Ez a kiadható szabadság mennyisége.

Ha az adott időszakra ez a szám 1 alatti akkor nem jár a szabadság. A szabadságot lehetséges pénzben kiváltani.

Az egyszerűsített foglalkoztatott bérezése  

Az Efo. bér kifizetése esetén figyelembe kell venni az adott év minimálbér és garantált bérminimumának összegét. Érdemes órabéres megállapodást kötni a bérszámtáshoz de van lehetőség napibér alkalmazására is.

A 2023. évre érvényes minimálbér kormányrendeletet itt olvashatod: Minimálbér 2023 – Kormányrendelet

Egyszerűsített foglalkoztatás kizárólagosan órabéres megállapodás legyen (pl: van napibér is, de azt el lehet rontani).

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2023.01.01-től:

 • minimálbér (1 334 Ft/óra) 85%-a, azaz 1 134 Ft/óra, vagy
 • a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1 704 Ft/óra) 87%-a, azaz 1 483 Ft/óra.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 – 06) óra közötti munkaidőre, HA a munkavégzés ideje 22 – 06 óra között meghaladja az 1 órát.

Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren felül 50% “túlóra pótlékot” is kell fizetni.

(Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás pl: egybefüggő 2 nap bejelentés 1. nap 12 óra, 2. nap 4 óra munka, átlagosan maximum 8 óra)

Boltokban, közértekben stb.., ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni.

Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% “túlóra pótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni.

Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1200 Ft-os vagy 2300 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2023. januárban: 21 340 Ft/nap/fő.

Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:

 • a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik;
 •  a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói szja fizetési kötelezettsége keletkezik.

Hogyan adózik az egyszerűsített foglalkoztatás?

Közterheket kell fizetni az Efo-s munkáltatók után, de azok számítása az Efo. törvény szerint van meghatározva. Szja kötelezettség csak speciális esetekben van.

HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!

a munkában töltött napok száma  X  a minimálbér napi összege (2023.01.01-től 10 670 forint) Napi mentesített keretösszeg 13 871 Ft.

A számítást az alábbi példa szemlélteti:

Foglalkoztatás napjainak száma: 25 nap

Kapott jövedelem: 300 000 Ft (25 nap X 8 óra X 1 500 Ft)

Mentesített keretösszeg: 25 nap X 10 670 Ft= 266 750 Ft X 130% = 346 775 Ft

Az adóbevallásban szereplő összeg: 0 Ft (300 000 Ft – 346 775 Ft)

HA a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!

 a munkában töltött napok száma X  a garantált bérminimum napi összege (2023.01.01-től 13 630 forint) Napi mentesített keretösszeg 17 719 Ft.

 

A számítást az alábbi példa szemlélteti:

Foglalkoztatás napjainak száma: 25 nap

Kapott jövedelem: 500 000 Ft (25 nap X 8 óra X 2 500 Ft)

Mentesített keretösszeg: 25 nap X 13 630 Ft = 340 750 Ft  X 130% = 442 975 Ft

Az adóbevallásban szereplő összeg: 57 025 Ft (500 000 Ft – 442 975 Ft)

 

FIGYELEM: Ha a szakképzettséget igénylő és nem igénylő munkakörben is dolgozik, akkor arányosan kell számolni a mentesített keretösszeget.

 

Figyelem: Szakképzettséget igénylő munkakörök az alábbi rendeletben találhatók:

 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Efo. adminisztrációja  

A bejelentésen túl a következőkre lesz szükséged az egyszerűsített foglalkoztatott nyilvántartásához:
 • Munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív)
 • Munkabér elszámolás
 • Vagy egyszerűsített munkaszerződés

Az egyszerűsített foglalkoztatás buktatói

1 perc késés is bejelentés nélküli foglalkoztatásnak minősül

 1. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
 2. § (1) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a (2) bekezdés szerinti adatokat. A munkáltató bejelentési kötelezettségét
 3. a) elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján, vagy
 4. b) országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon

teljesíti. 

 

 

 1. A bírság mértéke nem egetrengető, de kötelezően meg fognak büntetni!

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről 

 1. § (2) A munkaügyi bírság legkisebb összege harmincezer forint.
 2. § (4) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató
 3. a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztotta,

 

 

 1. Ami sokba fog kerülni!

 

 • 30 napra visszamenőlegesen be kell jelentsd teljes munkaidősként. 
 • Legalább a minimálbért ki kell fizesd. 
 • Járulékokkal növelt, kedvezmények nélküli minimálbér 2023: 262 160 Ft.
 • 10 eset 2 621 600 Ft-ba is kerülhet.

 

 1. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
 2. § (1) Ha a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását, és kötelezi a foglalkoztatót a bejelentési kötelezettség teljesítésére.

(2) Ha a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását – az általános teljes napi munkaidő figyelembevételével – a szabályszegés megkezdésétől visszamenőleg számított harmincadik naptól állapítja meg, kivéve, ha a hatósági eljárás során megállapítható, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatás a harminc napot meghaladta. 

 

Gyakorlati tippek az egyszerűsített foglalkoztatáshoz  

Kétségkívül az egyik legegyszerűbb adminisztrációval járó foglalkoztatási forma, azonban mégis érdemes néhány dolgot figyelembe venni a tapasztalatok alapján.

Bejelentés

Mindig a munkakezdés előtt jelentsd be az alkalmi munkavállalót. Egy ellenőrzésen nem mentség, hogy az elektronikus leadás vagy telefonos alkalmazás akadozott technikai hibák miatt (internet, szoftveres gondok). Ha az Efo. létesítés, megtörténik akkor kezdhet dolgozni a munkavállaló!

Munkakör

Ha nem vagy biztos benne, hogy az Efo-s dolgozód szakképesítés igénylő vagy szakképesítést nem igénylő munkakörbe kerül, akkor nézz utána az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendeletben.  A bérszámitást nagyban meghatározza ez a tény ami sok kellemetlenséget okozhat a Nav-nál és a munkavállalónál is.

Egyszerűsíts

Az OL Munkaidő EFO alkalmazást és kiegészítő alkalmazást kifejezetten azoknak készült, akik alkalmi munkásokat, avagy idénymunkásokat alkalmaznak. Az applikációban azonnal látod kiket kell bejelenteni és kiknek jár le a bejelentett időszaka. A bejelentések, dolgozók lista nézetben szűrhetőek és feldolgozhatóak. Elkészíti a T1042E ÁNYK betöltő fájlt, hogy a nap 24 órájában el tudd végezni a bejelentést. A beépített jogsértés vizsgálat segít a helyes adminisztrációban és többé nem kell törvényeket bogarásznod. Az EFO alkalmazás elérhető önálló alkalmazásként is rengeteg hasznos plusz funkcióval, illetve kiegészítő alkalmazásként az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer előfizetései mellé.

Fedezd fel az EFO alkalmazást.

újdonság

EFO-csomag-hero-Onine-Munkaidő-Nyilvántartó-Rendszer-v2

EFO alkalmazás

Alkalmi munkavállalók kezelése egyszerűen 

• Lekérdezésre kigyűjti a rendszer kiket, mely naptári napokra kell bejelenteni.
 
• Elkészíti a T1042E ÁNYK betöltő fájlt.
 
• Minden bejelentés lista nézetben látható, szűrhető.
 
• Jogsértés vizsgálat gondoskodik a helyes foglalkoztatásról.
 
• Egyéb foglalkoztatottak munkaidő nyilvántartására is használható

Ünnepi üdvözlő 2021

karacsony-rendszerek-ol-munkaido-blog-2021-2022

KEDVES PARTNERÜNK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer csapatának nevében!

Hálásak vagyunk, hogy 2021-ben is Rendszerünket használta munkaügyi és HR adminisztrációjához. A bizalmat, minden eddiginél több fejlesztéssel és a magas minőséggel szolgáljuk meg.

Talán Önnél is nagy rohanásban telt ez az esztendő. Jó ilyenkor egy pillanatra megállni és lelassítani. Az ünnepi hangulat érzése mellett visszatekintve azt látjuk, hogy számos kihívás ért minket, de megannyi pozitív élmény is.

Minden elismerésünk Önnek, aki helyt állt a munka frontján ebben a járványhelyzetben is.

Köszönjük Önnek, mint partnerünknek a rengeteg visszajelzést és támogatást, amellyel hozzásegített ahhoz, hogy véleménye alapján minden eddiginél több kényelmi megoldást nyújtsunk az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszerben.

Közösen teremtjük a HR jövőjét és biztosak vagyunk benne, hogy a következő évben is együtt nagy sikereket élünk át.

Erzse Tibor

ügyvezető igazgató, Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszerben

ÜNNEPI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az ünnepek alatt is törődünk Önnel, ezért ügyfélszolgálatunkat emailben és telefonon is elérik a következő időpontokban:

2021. Dec. 20 – 23. 8:00 -16:00
2021. Dec. 27 – 31. 8:00 -16:00
2021. Jan. 3. Hétfőtől 8:00 -16:00

Email: ugyfelszolgalat@olm.hu

Tel.: +36-30-661-2775

Üdvözlettel,

Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszerben Csapata

Miért könnyebb az elektronikus munkaidő nyilvántartás?

konnyebb-elektronikus-munkaido-nyilvantartas-hero-olmunkaido

Meg tudja mondani, hogy egy könyvelés vagy adminisztráció során hány programot használ? Ne aggódjon, ha nem! Hiszen ezek már annyira természetesen jelen vannak a munkánk során, hogy szinte már észre se vesszük őket. Pedig ha számszerűsítenénk, akkor bizony meglepő eredményeket kapnánk! Azonban most mindezt felválthatja egy korszerű és könnyen kezelhető alkalmazás!

Miről lesz szó ebben a bejegyzésben?

 • Munkaidő nyilvántartás általános kihívása.
 • Munkaidő nyilvántartás kihívásának megoldása.
 • Az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer előnyei.
 • Miért érdemes az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszert választani?
munkaido-nyilvantartas-elonyok-kihivasok-olmunkaido

A munkaidő nyilvántartás általános kihívása

A munkaidő nyilvántartás jelenleg még mindig nagyon sok időt vesz igénybe. És minél nagyobb létszámú cégről van szó, annál több időbe, energiába és persze pénzbe telik. A munkaidő nyilvántartás és jelenléti ív vezetése, könyvelés, egyéb adminisztráció, stb.

Ezek minden nap hosszadalmas és monoton munkával járnak. Ráadásul rendkívül sok a hibázási lehetőség, aminek javítása csak plusz terhet ró az ember vállára.

Mindent összehangoltan, pontosan és a jogszabályoknak megfelelően elvégezni hatalmas felelősséggel és koncentrációval jár.

De van megoldás!

Teljesen tisztában vagyunk a fent említett problémával! Nap mint nap találkozunk vele, hogy miként tudja megnehezíteni az idejét múlt eszközök használata a munkaügy mindennapi feladatait.

Ezért is fejlesztettük ki az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszert, ami a digitalizáció korában egy abszolút kézenfekvő megoldást jelent!

Egy olyan programról van szó, ami:

 • online, vagyis elég hozzá egy laptop/számítógép és internet,
 • egyszerű, mert a használata szinte csak néhány kattintásból áll,
 • és gyors, mert megspórolja a papírmunkára fecsérelt rengeteg időt.

Ha össze kellene hasonlítanunk, akkor azt mondanánk, hogy olyan, mint a kotyogós kávéfőző. Minden korosztály könnyen meg tudja tanulni a használatát, és ha egyszer kipróbálta, mindig ragaszkodni fog hozzá! De hagy mutassuk meg még közelebbről!

Miért egyszerűbb, mint papírozni?

Precízebb adminisztráció

Képzelje el, amikor könyvelőként vezeti, könyveli a partnerei számláit, egyéb dokumentumait. De minden hónapban akad olyan, akinek hiányzik valamilyen adata, számlája, ami hátráltatja a munkáját. Így aztán jön a telefonálgatás, rohangálás a szükséges információkért. Ez nem csak, hogy lelassítja a könyvelési folyamatot, de plusz időt és energiát vesz el.

De már az is hétköznapi rutinná vált a munkaügyi osztályon, hogy a jelenléti ívekkel folyton a dolgozók után kell szaladgálni. A bérszámfejtést pedig állandó jelleggel, minden egyes javítás után újra kell számolni.

Az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszerrel ez az állandó jelenléti ív és adatvadászat teljes mértékben kiiktatható a „feladatok” közül. Minden partner, ügyfél a rendszerben ki tudja tölteni a jelenléti íveket. Ha pedig helyesek az adatok, akkor a program precízen és másodperceken belül el tudja végezni a számításokat.

Gyorsabb munkaügyi nyilvántartás

Programunkkal a munkaidő nyilvántartás vezetése vagy a munkaidő adatok kiszámítása másodpercek töredékére csökken. Azaz sokkal gyorsabb lesz a munkaügyi feladatok elvégzése, ezáltal jelentősen csökken az erre fordított költségek összege is. Nézzünk is erre egy példát!

ennyit spórolhat kkv-val

Ha Ön is szeretné megtudni, hogy mennyi munkaórát és havi költséget takaríthat meg az Online Munkaidő Rendszerrel, akkor kattintson a linkre: https://olmunkaido.hu/kalkulator/ és kalkulátorunk kiszámolja Ön helyett! Csak írja be a számokat a megfelelő helyre és az eredményt azonnal megkapja.

Intuitív kezelőfelület

Ez azt jelenti, hogy az egész Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer úgy jelenik meg a képernyőn, hogy azon minden átlátható. Letisztult, praktikus és mindent azonnal megtalál rajta. Ezzel is véget vetve a papírok közötti, sokszor órákon át tartó keresésnek.

Több, mint 600 ügyfél és 10 év tapasztalata alapján fejlesztettük ki rendszerünket. A visszajelzések és a felmerülő ügyféligények alapján pedig folyamatosan formáljuk és dolgozunk a legjobb felhasználói élmény kialakításán. Ezt az eredményt az UX és UI szemléletmód alkalmazásával érjük el, ami nélkül egy programnál ma már nehéz lenne ügyfél elégedettséget elérni.

De mi is az az UX és UI szemléletmód?

UX (User Experience)

– magyarul azt jelenti, hogy felhasználói élmény tervezése. Vagyis, hogy az adott program úgy van tervezve, hogy aki használja, annak minél könnyebb, egyszerűbb és élvezhető legyen kezelni. Mindent könnyen és gyorsan meg tudjon találni, amire szüksége van, ne kelljen keresgélni, ne okozzon fejfájást a rendszer alkalmazása.

UI (User Interface)

– magyarul a felhasználói felület kialakítását jelenti. Tehát azt, hogy az egész rendszer olyan vizuális elemeket és tartalmakat (pl. képek, videók, betűtípus, színek, stb.) tartalmaz, és ezek olyan módon vannak elhelyezve, amelynek összképe megragadja az ember figyelmét és élménnyé teszik a program használatát.

Interaktív súgó tartalmak

A program kialakítása során arra is gondoltunk, ha valaki valamilyen munkamenetnél elakadna, és hirtelen nem tud hozzánk segítségért fordulni. A Rendszer minden egységéhez videós és szöveges súgó tartalom jár. Ezekben a segítő anyagokban minden lépés érthetően és könnyen emészthetően van elmagyarázva. Egy rendkívül praktikus megoldás, hogy gördülékenyen menjen a munka.

Oktatás

Az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer sikeres használatához személyre szabott oktatást is biztosítunk. Az edukáció workshop jelleggel, személyesen történik, de már folyamatban van az online oktatás megvalósítása is.

Egy ilyen képzésen néhány óra tanulással elsajátítható a program profi szinten történő alkalmazása. Ezáltal megismerhet minden olyan trükköt, ami még hatékonyabbá teszi a munkáját. És még csak nem is kell különösebb informatikai tudással rendelkeznie. Az edukáció során olyan kérdésekre is választ kaphat, ami kifejezetten az Ön által kezelt céget érinti.

Ügyfélszolgálat

Bármilyen felmerülő probléma esetén képzett kollégák, az Ön „őrangyalai” állnak segítségére. Megválaszolják a kérdéseit és készséggel nyújtanak megoldást az esetleges kihívásokra.

Bizalommal fordulhat hozzájuk e-mailben vagy hívhatja őket telefonon, azonban ez utóbbi minimális költséggel jár.

Ha ezt olvassa, akkor Önnek való a rendszerünk!

Az OL Munkaidő Nyilvántartó kezelőfelüllete.

Hiszen az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer alkalmazása garantáltan egyszerűbb, mint a programok, amiket használ. Összefogja mindaz, ami a könyveléssel, munkaügyi feladatokkal jár. Nincs több papírozás, szaladgálás és elvesztegetett idő.

A programot nem kell külön telepíteni, nincs szükség hozzá külön tárhelyre vagy magasabb informatikai ismeretekre. Minden online felületen történik. Ezért is elég hozzá egy laptop, internet és egy webes böngésző (pl. Google Chrome), amit tud használni.

Ha az internetet tudja kezelni, akkor az OL Munkaidő Rendszer alkalmazása gyerekjáték lesz.

Próbálja ki az ingyenes START csomagot kötelezettségmentesen! Győződjön meg róla személyes tapasztalat útján, miért könnyebb az elektronikus munkaidő nyilvántartás, mint a papír alapú!

Jobb, mint az excel tábla! – Alkalmazás munkaidő nyilvántartásra

alkalmazas-munkaido-nyilvantartasra-hero-olmunkaido

Rengetegen teszik fel nekünk a kérdést: Mitől jobb az OL Munkaidő alkalmazás az excelhez képest? Nos, ha egy szóban kellene válaszolni, akkor csak annyit mondanánk: Hatékonyabb!  De igazából ettől sokkal több!  Forradalmasítja a munkaügy munkáját!

Ebben a cikkben összefoglaltuk azokat az előnyöket, amelyek megmutatják, hogy mitől tud többet az OL Munkaidő!

Az OL Munkaidő Rendszer előnyei

Első a biztonság!

Az adatok minden vállalatban pótolhatatlan kincsnek számítanak. Ezeket mi is így kezeljük, ezért is fektettünk kimagasló hangsúlyt a biztonságra!

Egy excel táblázat mindenki számára hozzáférhető, ezért nehéz kivédeni, hogy jogosulatlan személyek ne nyúljanak bele. Így bárki tud benne adatokat módosítani, akár véletlenül elírni egy munkaidőt, ami utána rossz bérszámfejtéshez vezet. Ez nem kis kellemetlenséggel és a javítása plusz munkával jár.

Ami pedig a legrosszabb, hogy az excel teljesen össze tud omlani. Odavesznek az információk és az eddig belefektetett munka, hiszen nem áll mögötte senki, aki ilyen baj esetén elő tudná hívni az eltűnt adatokat. Bár az excel minden számítógépen megtalálható és ezért kézenfekvőnek tűnik a használata, mégis veszélyeket rejt magában.

Ezzel szemben az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer:

 • A KKV és Könyvelői csomagban tud hozzáféréseket adni partnereinek, akik csak az Ön által meghatározott adatokat változtathatják.
 • Ha partnereinek is delegál, akkor ők egymás fiókjait nem láthatják, ezzel is óvva az érzékeny adatokat.
 • GDPR kompatibilis megoldásokat tartalmaz, melyek az excelben csak csökkentve vannak jelen.

Nem utolsó sorban pedig az OL Munkaidő garantáltan biztonságos szerveren fut, amivel garanciát vállalunk a programban kezelt adatok biztonságáért. Ráadásul egy profi fejlesztő csapat áll mögötte, tecnikai supporttal, akik biztosítják a rendszer folyamatos fejlesztését és karbantartását. Ennek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a megjelenés óta nem volt biztonsággal kapcsolatos problémánk.

online-munkaido-nyilvantarto-elonyei-olmunkaido

Makrózás helyett

A pontos és gyors számítások elvégzéséhez az excel valóban nagyon segítőkész a különböző függvények és makrók kínálatával. Ezek már egy magabiztosabb tudást és szakértelmet igényelnek. Biztos benne, hogy minden esetben jó számításokat végez?

A makrók használatához pedig egy programozói szemléletmód is szükséges. Sőt, komplexebb és előrelátó gondolkodásmódot is feltétlen igényel. De van Önnek elég ideje és megfelelő hozzáértése, hogy például egy törvényi változás esetén javítani és kezelni tudja a makrókat?

Az OL Munkaidőt használva nem kell különösebb számítástechnikai tudással rendelkeznie. Az említett bizonytalanságokkal és állandó számolgatásokkal is leszámolhat! Minden munkaügyi bérpótlékot és munkaidőkeretes számítást a program elvégez Ön helyett. Megkíméli a fáradozástól és biztos végeredményt kap!

Pótlékok automatikus számolása

A hosszan tartó, manuális kalkulációk helyett, a program másodpercek alatt képes kiszámolni a bérpótlékokhoz szükséges időadatokat. Ezzel nagyon sok időt megspórolva. És mivel a számítást a program végzi, ezért kizárja az emberi hibázás lehetőségét is.

Garantáltan hitelesíthető nyilvántartás

A Munka Törvénykönyve a munkaidő nyilvántartáshoz bizonyos tartalmi követelményeket támaszt, amit az írószerboltban kapható vagy az internetről letölthető minták nem biztos, hogy tartalmaznak. Az ilyen hiányos nyilvántartások vezetése büntetéssel jár, ugyanis munkáltatói kötelezettségszegésnek minősül.

Melyek a tartalmi követelmények?

A Mt. 134. § szerint:
(1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság,
d) a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli munkaidő tartamát.
(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

Az Ön által excelben készített jelenléti ívek megfelelnek ezeknek a törvényi elvárásoknak? Az OL Munkaidő úgy készült, hogy 100%-osan biztosítsa a törvényi megfelelőségeket és így Önnek a tartalmi elemek miatt sem kell aggódnia.

Ahogy az állandó papír alapú jelenléti ívekkel sem kell bajlódnia. A programban a dolgozók is könnyedén ki tudják tölteni, amit aztán havonta 1 db dolgozói aláírással is elegendő hitelesíteni. A munkaidő nyilvántartást pedig bármikor valós időben láthatja.

A hitelesítés lépései:

Összesen 4 egyszerű és gyors lépéssel már kész is a nyilvántartás hitelesítése.

 1. Az alkalmazás automatikusan összesíti az időadatokat és a pótlékokat
 2. Ezeket a dokumentumokat könnyedén exportálhatja a programból
 3. Küldje el a dolgozóknak
 4. Ezután már csak alá kell írniuk, amivel megtörtént a hitelesítés

Három kattintással a bérprogramba

Próbált már CSV formátumú munkaidő adatot betáplálni egy bérprogramba? Mennyire volt egyszerű dolga?

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy egy ilyen munkamenet nem könnyű. Ahány bérprogram, annyi féle formátum és az alkalmazások közötti kommunikáció sokszor akadályba ütközik.

De az sem egy leányálom, ha az excel táblázatból kell kialakítani a megfelelő CSV-t, hogy a bérprogram el tudja fogadni. Egyenesen frusztráló, mert magas a hibázás lehetősége és rengeteg időt vesz igénybe. Legrosszabb esetben pedig marad a végeláthatatlan pötyögés, ami csak úgy falja az értékes órákat.

Ez a sok nyűg elkerülhető az OL Munkaidővel. Mivel a program Ön helyett számolja ki az időadatokat, ezért csak 3 kattintásra van szüksége. 

Egy kattintással elkészítheti az összesített időadatokat és még egy kattintással a kész CSV-t feltöltheti az adott bérprogramba. A harmadik kattintással pedig el is küldheti, mint bérszámfejtés. A munkamenet ezzel kész is, amivel akár órákat spórol meg.

Munkajogász nézi át a táblázatát

Ahhoz, hogy excelben a hatósági jogszabályoknak is megfelelő nyilvántartásokat vezessen, naprakészen ismernie kell a Munka Törvénykönyvét és más rendeleteket. Szerencsés helyzetben van akkor, ha táblázatait egy munkaügyes munkajogász át tudja ellenőrizni. Ebben az esetben az excel is tökéletes megoldás lehet. Ez azonban nagyon ritka!

Viszont a KKV csomagunk egy saját, „személyi munkajogászt” is tartalmaz. Olyan beépített speciális jogszabály megfelelőségi vizsgálattal rendelkezik, amely, mint egy jogász, a hatósági elvárásoknak megfelelően kezeli a munkaidő nyilvántartásokat. Ahogy a törvényi rendelkezések változnak, a program ennek megfelelően folyamatosan frissül, hogy Ön a munkáját mindig törvényes keretekben tudja végezni.

Melyik a kedvezőbb megoldás?

csomagok-uj-arak-osszehasonlitva-tablazat-olmunkaido

 

Ahogy a táblázatban látható, a számok magukért beszélnek! Van, azonban, amit nem lehet számszerűsíteni! A kényelmes, stresszmentes munkavégzést és a biztonságérzetet. Mindez a program pontos, naprakész tulajdonságának, és az esetleges hibafaktorok kivédésének köszönhető.

Éppen ezért nem csak pénzben és időben kifizetődő az Online Munkaidő Nyilvántartás Rendszer!

Puding próbája az evés! Na és persze az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer használata! 

Hagyja maga mögött az excel táblázatokat és próbálja ki az Ingyenes START csomagunkat! Ismerje meg személyesen is az előnyöket! Veszteni valója nincs, csupán az ideje, míg az OL Munkaidő helyett az excelt használja!

Munkaidő nyilvántartás hatékonyan!

munkaido-nyilvantartas-hatekonyan-hero-olmunkaido

A munkaidő nyilvántartás helyes vezetése kulcsfontosságú tényező, mégis sokan elbuknak rajta! Egy munkaügyi ellenőrzés során akár milliós nagyságrendű pénzbüntetésre is számíthat az, aki nem megfelelő módon kezeli ezt. Nem beszélve a rengeteg belefektetett időről és pénzről! Ebben a cikkben bemutatjuk a fontosabb tudnivalókat és tippeket, hogyan lehet hatékonyan végezni!

Miről lesz szó ebben a bejegyzésben?

 • Mi a munkaidő nyilvántartás?
 • Miért kell vezetni?
 • Milyen követelménynek kell megfelelnie?
 • Milyen hibákat lehet elkövetni?
 • Digitális megoldás a papír nélküli nyilvántartásra
minden-munkaido-nyilvantartasrol-olmunkaido

Mi a munkaidő nyilvántartás?

Ahogy a nevében is benne van a munkaidő rögzítését, dokumentálását jelenti. Azaz a napi munka kezdetét és végét.

A munkaidő nyilvántartás azonban nem összekeverendő a jelenléti ívvel! Ez ugyanis a munkavállaló jelenlétének (a tényleges érkezés és távozás) idejét hivatott rögzíteni. Sajnos a két fogalmat mai napig szinonimaként használják, pedig a jelentésük a gyakorlatban teljesen eltér egymástól.

Miért kell munkaidő nyilvántartást vezetni?

Elsősorban azért, mert a vezetését törvény írja elő a munkáltató számára. Egyfajta adminisztrációs kötelezettség, melynek be nem tartása vagy helytelen vezetése szankciókat von maga után. 

Ezen felül fontos szerepe van annak igazolására, ha a munkavállaló nem tartja be a számára előírt műszakot. Ugyanis a dolgozó ezen kötelezettségszegése azonnali felmondás indoka is lehet. Egy peres eljárás során a helyesen vezetett munkaidő jegyzék bizonyító erejű dokumentumként is szolgálhat.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a hatóságok ugyanúgy elfogadják az elektronikus formát, akárcsak a papír alapút. A munkaidő nyilvántartás vezetésének nincsenek jogszabályban meghatározott formai követelményei. Tehát a munkáltató szabadon választhatja meg, hogy napi, heti vagy havi bontásban vezeti-e, és hogy papíron vagy digitálisan tartja nyilván az alkalmazottak munkaidejét.

Amit a törvény meghatároz az az, hogy a nyilvántartás tartalmilag helyes és aktuális legyen, és egyértelmű információt közöljön az alkalmazott munka- és jelenléti idejéről. Vagyis ahogy a Munka Törvénykönyv 134. § megfogalmazza:

(1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság,
d) a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli munkaidő tartamát.

(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

Tehát a 2. bekezdés előírja a jelenléti ív vezetését is. Ezt azonban nem kell a munkaidő nyilvántartástól külön nyomtatványon vezetni. Az adminisztráció történhet egy dokumentumon, viszont fontos, hogy evidensen tartalmazza, hogy a munkavállalónak mennyi az előírt munkaideje és mennyi a tényleges jelenléti ideje.

A nyilvántartás során elkövetett hibák

A legnagyobb hiba, amit a munkáltató elkövethet, ha egyáltalán nem vezet munkaidő nyilvántartást. Ezzel megszegi a törvény által megszabott egyik alapvető munkáltatói kötelezettségét. További hibának számít:

 • ha nem tartalmaz minden kötelező elemet
 • nem tartalmazza az összes munkavállalót
 • nincs minden egyes rovat kitöltve
 • hibás, valótlan adatok szerepelnek a dokumentumban
 • jóval előre vagy utólag van kitöltve „valódi” adatokkal
 • kettős (egy valós és egy hatóságok számára készült) munkaidő nyilvántartás vezetése
 • nem megfelelő minta használata
 • a munkaidő nyilvántartás és a jelenléti ív egyenlőnként való kezelése.
munkaido-nyilvantartas-hibak-olmunkaido

Digitalizált nyilvántartás

Ahogy már feljebb említettük a hatóságok elfogadják az elektronikus munkaidő nyilvántartást is. Ez azért is lényeges, mert az ilyen formában vezetett nyilvántartás határozottan csökkenti az erre fordított erőforrások mennyiségét.

Szerencsére ebben már korszerű és könnyen kezelhető szoftverek segítik a munkaügy feladatát. Ilyen testreszabott és hatékony digitális megoldást nyújt Önnek az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer. Amivel egy 100 fős cégnél havonta akár több, mint 217 000 Ft is megspórolható, ráadásul kiküszöbölhetőek a nyilvántartás során elkövethető hibák.

A szoftver végtelenül egyszerű kezelőfelülettel rendelkezik, így bárki könnyen elsajátíthatja a papír nélküli nyilvántartás fortélyait.

A rendszerbe nagyon könnyen felvihetőek a munkavállalók és mindenkihez beállítható, hogy egyszerű munkarendben vagy munkaidőkeretben dolgozik-e.

Az egyszerű munkarend esetén akár egy évre előre is elkészíthetőek a beosztások, amelyet a szoftver automatikusan elkészíti. Ha időközben bármilyen eltérés merülne fel, pl. a távollétekben, azt manuálisan néhány kattintással javíthatja. Munkaidőkeret esetén az alkalmazás pedig a pótlékokat is automatikusan kiszámolja.
A KKV csomagban elérhető Jogász a gépben funkcióval mindent az aktuális törvényeknek megfelelően intézhet, mintha személyi jogász felügyelné a munkáját. Ezzel is biztosítva a hatékony és törvényes munkavégzést.

Regisztráljon az ingyenes START csomagunkra és próbálja ki a munkaügyi adminisztráció jövőjét!

Kapcsolat

Kérdése van? Írjon nekünk!

 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

A kipróbálás kötelezettségmentes!
Számlázási adatok megadása NEM kötelező.